Bashkia Durrës, së bashku me Shoqatën Kulturore "Ulqini", kanë organizuar një seri veprimtarish të...

Nën kujdesin e Kryebashkiaut të Durrësit, Vangjush Dako, Bashkia Durrës dhe Programi për

...

“Kosto e dhunës në qytetin tënd” është një fushatë kombëtare iniciuar nga Programi i Kombeve të

...
Bashkia e Durrësit ka prazantuar Planin, Strukturor, Rregullator dhe të Investimit...

Bashkia e Durrësit ka paraqitur për diskutim me komunitetin dhe grupet e interesit

...