Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë organizoi në këshillin Bashkiak të Durrësit, debatin

...

Aktivitetet ditën e flamurit në Durrës kanë vijuar edhe pasdite teksa në odeonin Nikolin Xhoja

...

Bashkia e Durrësit ka organizuar një ceremoni solemne në një atmosferë festive në përkujtim të ngritjes së

...

Bashkia e Durrësit ka organizuar një ceremoni solemne në përkujtim të ngritjes së flamurit të pavarësisë

...

Bashkia e Durrësit ka organizuar një ceremoni solemne në përkujtim të ngritjes së flamurit të

...