Është prezantuar në Durrës ngritja e komisionit këshillimor qytetar vendor KKQV i cili është projekt

...