Bashkia Durres në partneritet me Banken Boterore dhe SOROS, gjate viteve

...