Bashkia Durres në partneritet me Banken Boterore dhe SOROS, gjate viteve

...

Në ambjentet e Këshillit Bashkiak të Durrësit, Agjensia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural zhvilloi takimin me

...