Kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako ka kryer vizitat e rastit në kishë ku ka uruar

...

Kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako ka kryer vizitat e rastit në kishë ku ka uruar

...

Kryetari i Bashkisë së Durrës Z Vangjush Dako i akordoi titullin “Mirënjohja e qytetit të

...