Bashkia e Durrës dhe PNUD kanë zhvilluar një takim me  institucionet pjesëmarrëse në sistemin e

...
Bashkia e Durrësit ka prezantuar në një tryezë të rrumbullakët planin për mbrojtjen e fëmijëve në situatë...

Bashkia e Durrësit i është bashkuar nismës globale “Ora e Tokës”, nismë kjo që mbështet organizimin e

...

Bashkia e Durrësit ka ndërmarrë nismën për njohjen dhe mbrojtjen e monumenteve të trashëgimisë

...

Bashkia e Durrësit në bashkëpunim më shoqatat “Miqtë e Thomsonit” dhe “Foleja Kombëtare Shqiptare” ka

...