Bashkia e Durrësit i është bashkuar nismës globale “Ora e Tokës”, nismë kjo që mbështet organizimin e

...

Bashkia e Durrësit ka ndërmarrë nismën për njohjen dhe mbrojtjen e monumenteve të trashëgimisë

...

Bashkia e Durrësit në bashkëpunim më shoqatat “Miqtë e Thomsonit” dhe “Foleja Kombëtare Shqiptare” ka

...
Bashkia e Durrësit vazhdon punën për të mundësuar një sezon turistik sa më të mirë në mënyrë që të thithë sa më...

Në kuadër të sezonit turistik ndërmarrja e pastrim gjelbërimit në bashkinë e Durrësit ka nisur

...