Bashkia e Durrësit në prag sezonin Turistik ka realizuar vendosjen e shenjave turistike në qytet.

...

Bashkia e Durrësit ka zhvilluar dëgjesën publike mbi raportin paraprak të Vlerësimit Strategjik

...

Bashkia e Durrësit ka organizuar një panair në pallatin e kulturës A.Moisiu. Ky panair kishte per

...

Bashkia Durrës në partneritet me Bashkitë Palazzo San Gervasio Itali, Teruel Spanjë dhe Olimpia e

...