Bashkia e Durrësit ka çelur sezonin turistik për vitin 2010. Në këtë ceremoni merrte pjesë kryetari i...
Përkujesje ndaj komunitetit dhe ambientit është nisma e Bashkisë së cilës I është...

Bashkia e Durrës dhe PNUD kanë zhvilluar një takim me  institucionet pjesëmarrëse në sistemin e

...
Bashkia e Durrësit ka prezantuar në një tryezë të rrumbullakët planin për mbrojtjen e fëmijëve në situatë...