Bashkia e Durrësit dhe komuna e Ulqinit kanë firmosur një Program konkret Bashkëpunimi me afat...
“ Pasuria Historike dhe Kulturore e qytetit te Durresit element kryesor ne zhvillimin e produktit...

Bashkia e Durrësit në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë së qytetit kanë

...
Bashkia e Durrësit ka prezantuar Protokollin e Punës së Punonjësve për Mbrojtjen e Fëmijëve...
Bashkia e Durrësit ka filluar një diskutim publik në lidhje me vendin më të përshtatshëm...