Bashkia e Durrësit ka prezantuar për diskutim me komunitetin dhe grupet e interesit projekt

...

Këshilli bashkiak i Durrësit miratoi me 26 vota pro buxhetin e vitit 2015. Në këtë mënyrë bashkia e

...
Bashkia e Durrësit është kundër ndërtimit të portit të peshkimit pranë shëtitores bregdetare...

Gjeoportali Kombëtar, i njohurn dryshe edhe si Harta Unike Dixhitale, po përdoret me efikasitet nga zyra

...
Bashkia e Durësit jep gjithashtu një fond prej 3 milionë lekë të reja ...