Bashkia e Durrësit i është bashkuar nismës globale “Ora e Tokës”, nismë kjo që mbështet organizimin e

...

Bashkia e Durrësit ka ndërmarrë nismën për njohjen dhe mbrojtjen e monumenteve të trashëgimisë

...

Në zbatim të Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes dy ministrive, Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe

...

Bashkia e Durrësit në prag sezonin Turistik ka realizuar vendosjen e shenjave turistike në qytet.

...
Bashkia e Durresit për vitin 2010 paraqitet me...