Bashkia Durrës, së bashku me Shoqatën Kulturore "Ulqini", kanë organizuar një seri veprimtarish të...

Arbëreshët nuk e kanë harruar vendin e të parëve dhe ruajnë të gjalla zakonat e tyre të pasura, si

...

Nën kujdesin e Kryebashkiaut të Durrësit, Vangjush Dako, Bashkia Durrës dhe Programi për

...

Bashkia e Durrësit i është bashkuar nismës një javore të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për

...

“Kosto e dhunës në qytetin tënd” është një fushatë kombëtare iniciuar nga Programi i Kombeve të

...