Bashkia e Durrësit dhe komuna e Ulqinit kanë firmosur një Program konkret Bashkëpunimi me afat...

Bashkia e Durrësit/Kendi i BE, pjesë e Projektit “Bashkitë për në Evropë”, projekt ky që financohet

...
“ Pasuria Historike dhe Kulturore e qytetit te Durresit element kryesor ne zhvillimin e produktit...

Bashkia e Durrësit në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë së qytetit kanë

...