Drejtoria e Shërbimeve Sociale, ka zhvilluar dëgjesën publike me qëllim prezantimin e projekteve,

...

Në kuadër të nismës së Bashkisë Durrës, për realizimin e Dëgjesave Publike për PBA 2019-2021, në

...

Në kuadër të nismës së Bashkisë Durrës, për realizimin e Dëgjesave Publike për PBA 2020-2022,  më datë

...

Në vijim të nismës së Bashkisë Durrës, për realizimin e Dëgjesave Publike për PBA 2020-2022, më datë

...