Bashkia e Durrësit ka fituar çmimin e publikut për praktikat e mira në administrimin e arsimit

...

Save the Children në partneritet me shoqatën “Ndihmoni Jetën” dhe me Bashkinë e Durrësit

...
Punonjësit e administratës së bashkisë së Durrësit dhe ndërmarrjeve që varen nga bashkia...
Punonjësit e administratës së bashkisë së Durrwsit dhe ndërmarrjeve që varen nga bashkia...