Në vijim të procesit të bonusit të qirasë, bashkia e Durrësit njofton se aktualisht përfitojnë

...

Është zhvilluar si çdo ditë mbledhja e shtabit të emergjencave në Bashkinë e Durrësit si dhe në

...

Në kuadër të zbatimit të Projektit PoWER, Bashkia Durrës e përfaqësuar nga kryetari i saj Zhuljen Varfaj në

...

Bashkia e Durrësit ka prezantuar për diskutim me komunitetin dhe grupet e interesit projekt

...

Këshilli bashkiak i Durrësit miratoi me 26 vota pro buxhetin e vitit 2015. Në këtë mënyrë bashkia e

...