Drejtoria e Shërbimeve Sociale, ka zhvilluar dëgjesën publike me qëllim prezantimin e projekteve,

...

Në kuadër të nismës së Bashkisë Durrës, për realizimin e Dëgjesave Publike për PBA 2019-2021, në

...

Me qëllim promovimin e turizmit të peshkimit si një praktikë të qëndrueshme të turizmit detar,

...