Në kuadër të nismës së Bashkisë Durrës, për realizimin e Dëgjesave Publike për PBA 2020-2022,  më datë

...

Bashkia e Durrësit ka reduktuar ndjeshëm tarifat e arsimit parashkollor për kategoritë në nevojë. Këto

...

Me qëllim promovimin e turizmit të peshkimit si një praktikë të qëndrueshme të turizmit detar,

...

Me rastin e 20 nëntorit 1943, në lapidarin simbol të kësaj dite, Bashkia e Durrësit ka organizuar një

...