Punonjësit e administratës së bashkisë së Durrësit dhe ndërmarrjeve që varen nga bashkia...
Punonjësit e administratës së bashkisë së Durrwsit dhe ndërmarrjeve që varen nga bashkia...

Bashkia e Durrësit ka organizuar një panair në pallatin e kulturës A.Moisiu. Ky panair kishte per

...
Dua të informoj të gjithë opinionin publik se Bashkia e Durrësit jo vetëm që ka marrë...