Është zhvilluar me mjete të komunikimit elektronik mbledhja e jashtëzakonshme e këshillit bashkiak të

...

Është zhvilluar me mjete të komunikimit elektronik mbledhja jashtë rradhe e këshillit bashkiak të

...

Në Shqipëri ka punë, por duhen profesionistë. Kështu, ka deklaruar ministri i Mirëqenies Sociale

...

Kryetari në detyrë i Bashkisë Durrës Zhuljen Varfaj nënshkroi Marrëveshjen e Bashkëpunimit me

...