Instituti i Arkeologjisë në bashkëpunim me Shkollën franceze të Romës dhe Universitetit

...

Është zhvilluar në Durrës një konsultim publik me grupet e interesit dhe me qytetarë në lidhje me

...
Shtimi i sipërfaqeve të gjelbra në qytetin bregdetar, gjatë katër viteve të fundit, ka përbërë një përparësi të punës...

Bashkia e Durrësit dhe Shtëpia Botuese "Toena" kanë sjellë në pallatin e kulturës të Durrësit një

...