“Personat më aftësi të kufizuar dhe sidomos fëmijët me aftësi të veçanta kanë qenë dhe do të jenë në

...

Në Durrës është mbajtur Forumi Qytetar për Sigurinë Publike, formati i llogaridhënies së Policisë së

...

La memoria del Vento (Kujtesa e erës) 50 vjet të Shqipërisë në histori fotografike titullohet

...

Është zhvilluar në Durrës një takim konsultativ në lidhje me programin e zhvillimit rajonal, faza e

...