Bashkia e Durresit për vitin 2009 paraqitet me një program të zhvillimit të saj ekonomik ku janë

...

Kryetari i bashkisë së Durrësit Vangjush Dako ka festuar së bashku me fëmijët në festën e 1

...

Këshilli bashkiak i Durrësit ka zhvilluar një mbledhje jashtë rradhe me mjete të komunikimit

...

Këshilli Bashkiak i Durrësit ka zhvilluar mbledhjen e rradhës në sallën e qendrës kulturore

...