Dako: Vendi ynë duhet të bëhet pjesë e zhvillimit të burimeve të reja të...

Këshilli bashkiak i Durrësit ka zhvilluar një mbledhje të jashtëzakonshme me mjete të komunikimit

...

Këshilli bashkiak i Durrësit ka zhvilluar një mbledhje të jashtëzakonshme me mjete të komunikimit

...

Këshilli bashkiak i Durrësit ka zhvilluar një mbledhje të jashtëzakonshme me mjete të komunikimit

...

Këshilli Bashkiak i Durrësit ka zhvilluar mbledhjen e rradhës në sallën e qendrës kulturore

...