Përkujesje ndaj komunitetit dhe ambientit është nisma e Bashkisë së cilës I është...

Bashkia e Durrës dhe PNUD kanë zhvilluar një takim me  institucionet pjesëmarrëse në sistemin e

...
Bashkia e Durrësit ka prezantuar në një tryezë të rrumbullakët planin për mbrojtjen e fëmijëve në situatë...

Bashkia e Durrësit i është bashkuar nismës globale “Ora e Tokës”, nismë kjo që mbështet organizimin e

...

Bashkia e Durrësit i është bashkuar nismës kombëtare “Të pastrojmë Shqipërinë ” organizuar nga Green Line

...