Bashkia e Durrësit i është bashkuar nismës një javore të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për

...

Bashkia e Durrësit ka ndërmarrë nismën për njohjen dhe mbrojtjen e monumenteve të trashëgimisë

...

Bashkia e Durrësit në bashkëpunim më shoqatat “Miqtë e Thomsonit” dhe “Foleja Kombëtare Shqiptare” ka

...

Bashkia e Durrësit ka lançuar projektin  IN.TO.EU ( qytetet së bashku në zbatim të strategjisë

...
Bashkia e Durrësit vazhdon punën për të mundësuar një sezon turistik sa më të mirë në mënyrë që të thithë sa më...