Bashkia e Durrësit në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë së qytetit kanë

...

Në zbatim të Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes dy ministrive, Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe

...
Bashkia e Durrësit nën kujdesin e veçantë të kryetarit Vangjush Dako do të organizojë për të...

Bashkia e Durrësit ka prezantuar për diskutim me komunitetin dhe grupet e interesit projekt

...