Bashkia e Durrësit ka prezantuar dhe ka diskutuar me komunitetin dhe grupet e interesit projekt

...
Bashkia e Durrësit ka prazantuar Planin, Strukturor, Rregullator dhe të Investimit...

Bashkia e Durrësit ka paraqitur për diskutim me komunitetin dhe grupet e interesit

...
Bashkia e Durrësit ka promovuar projektin “Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet zhvillimit të...
Bashkia e Durrësit ka prezantuar projektin që tashmë është në zbatim e sipër për informatizimin e...