Bashkia e Durrësit vazhdon punën për të mundësuar një sezon turistik sa më të mirë në mënyrë që të

...
Bashkia e Durrësit vazhdon punën për të mundësuar një sezon turistik sa më të mirë në mënyrë që të thithë sa...

Është çelur në plazhin e Durrësit sezoni turistik i këtij viti. Në një ceremoni të vecantë ku merrnin

...

Është çelur në sheshin përpara pallatit të kulturës A.Moisiu me një spektakël të larmishëm sezoni turistik

...
Është çelur në plazhin e Durrësit sezoni turistik i këtij viti. Në këtë ceremoni kryetari i...