Bashkia e Durrësit ka prezantuar Protokollin e Punës së Punonjësve për Mbrojtjen e Fëmijëve...

Bashkia e Durrësit ka prezantuar në një dëgjesë publikë strategjinë e planifikimit të territrit 2015-2030.

...
Punonjësit e administratës së bashkisë së Durrësit dhe ndërmarrjeve që varen nga bashkia...
Punonjësit e administratës së bashkisë së Durrwsit dhe ndërmarrjeve që varen nga bashkia...