Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë organizoi në këshillin Bashkiak të Durrësit, debatin

...

Në Durrës është mbajtur Forumi Qytetar për Sigurinë Publike, formati i llogaridhënies së Policisë së

...

Instituti i Arkeologjisë në bashkëpunim me Shkollën franceze të Romës dhe Universitetit

...

Është zhvilluar në Durrës një konsultim publik me grupet e interesit dhe me qytetarë në lidhje me

...