Bashkia e Durrësit ka organizuar një ceremoni solemne në një atmosferë festive në përkujtim të ngritjes së

...

Bashkia e Durrësit ka organizuar një ceremoni solemne në përkujtim të ngritjes së flamurit të pavarësisë

...

Bashkia e Durrësit ka organizuar një ceremoni solemne në përkujtim të ngritjes së flamurit të

...
Bashkia e Durrësit ka organizuar një ceremoni solemne në përkujtim të ngritjes së flamurit të...