Punonjësit e administratës së bashkisë së Durrwsit dhe ndërmarrjeve që varen nga bashkia...

Bashkia e Durrësit ka dhënë shpërblime financiare për 61 nxënësit e eskelencës të bashkisë Durrës që u

...

Bashkia e Durrësit ka dhënë shpërblime financiare për 61 nxënësit e eskelencës të bashkisë Durrës që u

...

Bashkia e Durrësit në prag sezonin Turistik ka realizuar vendosjen e shenjave turistike në qytet.

...