Bashkia e Durrësit nën patronazhin e MTKRS dhe Ministrit të Kulturës në cilësinë e...

Në Bashkinë e Durrësit është zhvilluar një takim ku është prezantuar Studimi i Fizibilitetit për

...
Bashkia e Durrësit nëpërmjet Ndërmarrjes së Shërbimit Komunal ka 24 palma të prekura nga një parazit...

Në vijim të punës pesevjecare dhe eksperiencës së akumuluar tashmë, kam kënaqësinë të prezantoj

...
Bashkia e Durrësit në kuadër të përgatitjes së planit...