Bashkia e Durrësit ka zhvilluar dëgjesën publike mbi raportin paraprak të Vlerësimit Strategjik

...

Bashkia e Durrësit ka organizuar një panair në pallatin e kulturës A.Moisiu. Ky panair kishte per

...

Bashkia Durrës në partneritet me Bashkitë Palazzo San Gervasio Itali, Teruel Spanjë dhe Olimpia e

...

Me qëllim promovimin e turizmit të peshkimit si një praktikë të qëndrueshme të turizmit detar,

...

Me rastin e 20 nëntorit 1943, në lapidarin simbol të kësaj dite, Bashkia e Durrësit ka organizuar një

...