Bashkia e Durrësit ka promovuar projektin “Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet zhvillimit të...
Bashkia e Durrësit ka prezantuar projektin që tashmë është në zbatim e sipër për informatizimin e...
Bashkia e Durrësit ka prezantuar Protokollin e Punës së Punonjësve për Mbrojtjen e Fëmijëve...

Bashkia e Durrësit ka prezantuar në një dëgjesë publikë strategjinë e planifikimit të territrit 2015-2030.

...
Punonjësit e administratës së bashkisë së Durrësit dhe ndërmarrjeve që varen nga bashkia...