Bashkia e Durrësit ka organizuar një ceremoni solemne në përkujtim të ngritjes së flamurit të

...

Bashkia e Durrësit në përgjigje të kërkesave të reja ligjore për një buxhet të integruar me planin e

...

Ne vazhdimesi te realizimit te politikave te zhvillimit dhe urbanizimit te qytetit

...

Bashkia e Durrësit,  C.S.I. (Qendra Sportive Italiane) dhe agjensia SocialCom do të realizojnë

...
DURRËS- Bashkia e Durrësit ka organizuar në sallën e pallatit të kulturës ceremoninë...