Bashkia e Durrësit ka organizuar në sallën e këshillit bashkiak ceremoninë solemne me rastin e 14...

Bashkia e Durrësit ka organizuar në sallën e këshillit bashkiak ceremoninë solemne me rastin e 14

...
Bashkia e Durrësit ka filluar një diskutim publik në lidhje me vendin më të përshtatshëm...

Bashkia e Durresit për vitin 2014 paraqitet me një program të zhvillimit të saj ekonomik ku janë

...
Bashkia e Durresit për vitin 2010 paraqitet me...