Komisioni i Mandateve

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar

Ana Dhamo

PS

2

Zv/Kryetar

Alneida Rroshi

PS

3

Sekretar

Kastriot Xhongoli

PS

       

Komisioni i Rregullores

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Alban Ramohitaj

PS

2

Zv/Kryetar

Alneida Rroshi

PS

3

Sekretar

Arben Isaku

PS

4

Anëtar

Juliana Osmani

PS

5

Anëtar

Elio Jani

PS

       

Komisioni i Buxhetit, Finances dhe Taksave-Tarifave

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Pamela Bardhaj

PS

2

Zv/Kryeta

Morena Boja

BD

3

Sekretar

Valentino Mustaka

PABDE

4

Anëtar

Juljana Osmani

PS

5

Anëtar

Ilir Subashi

PS

6

Anëtar

Periana Kotri

PS

7

Anëtar

Indrit Cerloj

PS

8

Anëtar

Ardian Peza

PS

9

Anëtar

Lejla Çollaku

PS

10

Anëtar

Alneida Rroshi

PS

11

Anëtar

Agim Karaj

PS

       

Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Elio Jani

PS

2

Zv/Kryeta

Silva Aleksi

PS

3

Sekretar

Zamira Mustafaraj

PS

4

Anëtar

Orges Liperi

PS

5

Anëtar

Flutura Kasa

PSM

6

Anëtar

Klodian Kertusha

PS

7

Anëtar

Etleva Budini

PS

8

Anëtar

Artion Beqiraj

PS

9

Anëtar

Adriana Hatellari

PS

     

 

 

 

 

 

 

Komisioni i Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike dhe Shëndetësisë.

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Afrim Bakaj

PS

2

Zv/Kryeta

Adriana Hatellari

PS

3

Sekretar

Roberta Koti

PS

4

Anëtar

Silvana Kalaja

PS

5

Anëtar

Valbona Begici

PS

       

Komisioni i Kultures, Arsimit, Rinis, Sporteve dhe Komuniteteve Fetare

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Jolanda Mustafaraj

PS

2

Zv/Kryeta

Jurgen Dashi

PS

3

Sekretar

Aleksander Cangoja

PS

4

Anëtar

Ezmeralda Xheraj

PS

5

Anëtar

Violeta Muhedin

PS

       

Komisioni i Mardhënieve me Jashtë

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Alneida Rroshi

PS

2

Zv/Kryeta

Denisa Luarasi

PS

3

Sekretar

Arben Isaku

PS

4

Anëtar

Ana Dhamo

PS

5

Anëtar

Jurgen Zaza

PS

6

Anëtar

Orges Lipri

PS

7

Anëtar

Nurije Gjoni

PS

       

Komisioni i Mjedisit dhe Trajtimt të Mbetjeve

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Morena Boja

BD

2

Zv/Kryeta

Agim Çiraku

PS

3

Sekretar

Alfred Mullaraj

PS

4

Anëtar

Lejla Çollaku

PS

5

Anëtar

Eni Karaboja

PS

6

Anëtar

Tomorr Agalliu

PS

7

Anëtar

Alban Ramohitaj

PS

   

 

 

 

 

Komisioni i Barazise Gjinore dhe Përfshirjes Sociale

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Klementina Meci

PS

2

Zv/Kryeta

Petrit Ismailati

PS

3

Sekretar

Jolanda Mustafaraj

PS

4

Anëtar

Adriana Hatellari

PS

5

Anëtar

Ezmeralda Xheraj

PS

       
       

Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Etleva Velçani

PASH

2

Zv/Kryeta

Arben Isaku

PS

3

Sekretar

Ana Dhamo

PS

4

Anëtar

Orges Liperi

PS

5

Anëtar

Silva Aleksi

PS

6

Anëtar

Kastriot Xhongoli

PS

7

Anëtar

Eni Karaboja

PS

       

Komisioni i Pronave Publike, Trasportit dhe Trafikut Rrugor

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Alfred Mullaraj

PS

2

Zv/Kryetar

Zamira Mustafaraj

PS

3

Sekretar

Agim Çiraku

PS

4

Anëtar

Jurgen Zaza

PS

5

Anëtar

Nazmi Bodlli

PS

6

Anëtar

Denisa Luarasi

PS

7

Anëtar

Kastriot Xhongoli

PS

       

Komisioni i Politikave të Zhvillimit Ekonomik

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Agim Karaj

PS

2

Zv/Kryetar

Ana Dhamo

PS

3

Sekretar

Klementina Meci

PS

4

Anëtar

Morena Boja

BD

5

Anëtar

Ermand Laci

PS

6

Anëtar

Jurgen Dashi

PS

7

Anëtar

Ilir Subashi

PS

       

Komisioni i Politikave të Zhvillimit të Turizmit

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Artion Beqiraj

PS

2

Zv/Kryetar

Morena Boja

BD

3

Sekretar

Mahmut Mani

PS

4

Anëtar

Tomorr Agalliu

PS

5

Anëtar

Elio Jani

PS

6

Anëtar

Aleksandër Cangonja

PS

7

Anëtar

Etleva Budini

PS