Valbona Sako, e datëlindjes 02.11.1970, lindur në Durrës, aktualisht është Kryetare e  Bashkisë Durrës. 

Znj.Valbona Sako, ka formim akademik në fushën e ekonomisë, ku përkatësisht në vitet 1989-1993, ka kryer studimet në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë; Dega: Ekonomi-Financë. 

Më tej,  Znj.Valbona Sako ka kryer një sërë trajnimesh dhe kualifikimesh të rëndësishme në Europë dhe Amerikë mbi Fiskalitetin, Boshllëkun Tatimor; Bashkimin Tatime-Dogana; VAT policy  and administration challenges in the ECA Region”; “Qeverisja tatimore  dhe siguria e të dhënave”; ” Risk Management, Tax and Customs Coordination, Tax office:structure, tasks. Activities; advantages/disadvantages for the tax  payers incl. current project, si dhe ka marrë pjesë në konferencën e parë globale të paltformës për bashkëpunim për taksat (14-16 Shkurt 2018). 

Përsa i përket aktivitetit të saj profesional, Znj.Valbona Sako:

1993-1999; ka eksperiencë punësimi si llogaritare e parë në NFLU

2000-2013; Inspektore Vlerësimi, Risku, Kontrolli Tatimor, Specialiste Rregjistrimi në Drejtorinë e Shërbimit ndaj Tatimpaguesit; si dhe në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës. 

Nga 02.11.2013-10.05.2019, Znj.Valbona Sako, ka mbuluar funksionin e Drejtor i Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës, funksion të cilin e ka kryer me një rezultat të lartë profesional.