Link: Kandidatët e përzgjedhur për testimin e datës 30.01.2019 për Policinë Bashkiake

Testimi per pozicionet e policise Bashkiake do te zhvillohet me date 30 janar 2019, ne oren 10.00, ne sallen e mbledhjeve te Keshillit Bashkiak.