Stampa

Link: Lista e kandidatëve të përzgjedhur për konkurimin e datës 20.06.2019