Në kuadër të projektit ReLOaD, Organizata CSDC, shpall thirrjen publike për aplikime në "Programin e nxitjes së punësimit në zonat rurale":

Informacionin e detajuar e gjeni në linkun: Thirrje për pjesëmarrje në programin e nxitjes së punësimit në zonat rurale – CSDC Durres