Stampa

Link: Shpallje për pozicion të lirë, Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve në Drejtorinë Ligjore – Drejtoria e Përgjithshme Ligjore e Arsim Kulturës dhe Burimeve Njerëzore