Printo

Link: Njoftim për shpronësim për interes publik të pronarëve që preken nga realizimi i projektit "Ndërtim rruga Porto Romano - Durrës Loti 3