Ditën e hënë, datë 8.10.2021, hapet cikli i dëgjesave publike për Programin Buxhetor Afatamesëm 2022-2024

Link: Kalendari i dëgjesave publike per Programin Buxhetor Afatamesëm 2022-2024 të Bashkisë Durrës