Printo

Link: Shtesë e rendit të ditës e mbledhjes së këshillit bashkiak, ditën e hënë, data 09.05.2022, ora 11.00