Printo

Link: Shtesë (2) e rendit të ditës e mbledhjes së këshillit bashkiak, ditën e enjte, datë 16.06.2022, ora 18.00