Printo

Link: Njoftim mbi proçedurën e levizjes paralele për këto pozicione: Specialist në Sektorin e Informatikës dhe Teknologjisë së Shërbimit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Specialist Shërbimesh pranë Njësisë Administrative Manëz