Printo

Link: Lista e kandidatëve të përzgjedhur për konkurimin e datës 22/08/2022